Solidarność to znaczy razem

Świerz Łukasz

Informacja z listy Internowani

student UJ, członek NZS, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 36, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 05.03.1982.