Solidarność to znaczy razem

Swoboda Jerzy

Informacja z listy Internowani

student IV r. AGH, członek NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja ni 368, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 01.03.1982.