Solidarność to znaczy razem

Syryjczyk Tadeusz

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 9 lutego 1948 r. w Krakowie.

Absolwent automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1971); doktorat (1977).

W l. 1971-1989 asystent, starszy asystent, adiunkt i starszy wykładowca w Instytutach Automatyki i Elektroniki oraz Informatyki i Automatyki AGH w Krakowie; w l. 1987-1989 współzałożyciel i pracownik firmy informatycznej Abaks w Krakowie; w 1991 i w l. 2002-2003 konsultant i doradca w samodzielnej firmie doradczej; w l. 2003-2007 dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów; od 2007 r. konsultant i doradca w samodzielnej firmie doradczej oraz senior ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.

W 1968 r. brał udział w tygodniowym strajku studentów na AGH.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współzałożyciel Uczelnianego Komitetu Założycielskiego na AGH, członek Prezydium; przewodniczący KW "S" w Instytucie Informatyki, a następnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; od 21 grudnia 1980 r. wiceprzewodniczący KZ "S" AGH.

Od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki "S" (przewodniczący zespołu programowego) oraz Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki (członek zespołu "S" ds. ustawy o szkolnictwie wyższym, uczestnik negocjacji ze stroną rządową); autor tekstów informacyjnych publikowanych w niezależnych pismach "S", zwłaszcza w "Gońcu Małopolskim" oraz członek redakcji pisma KKPN "S" - "Nauka" (red. R. Kaczmarek).

W marcu 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego na AGH, współorganizator czterogodzinnego strajku; członek Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981).

Od 27 kwietnia 1981 r. kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Małopolskim Regionie "S"; na zlecenie KK koordynator działań struktur "S" w związku z przygotowywaniem wolnych wyborów do władz lokalnych i odtworzenia samorządu lokalnego; w czerwcu 1981 r. przewodniczył dwóm sesjom Nadzwyczajnego WZD RM; delegat i przewodniczący I tury obrad na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZRM oraz delegata na KZD; członek Prezydium ZRM; członek Prezydium I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r, przewodniczący pierwszej tury obrad KZD.

Autor referowanych 12 grudnia 1981 r. na posiedzeniu KK założeń ordynacji wyborczej do rad narodowych; zatrzymany w Ostródzie podczas powrotu z obrad KK w nocy 12/13 grudnia 1981 r.; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie uczestniczył w trzydniowej głodówce w proteście przeciwko pobiciu uwięzionych; od 25 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, a następnie od 8 lipca 1982 r. w ZK w Nowym Łupkowie; zwolniony 24 lipca 1982 r.

Od 1982 r. współpracownik MKS Kraków, któremu przewodniczył od maja 1983 r.; w okresie sierpień-październik 1983 r. współorganizator Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska, od listopada 1983 r. członek Prezydium; w 1983 r. wraz z J. Zdradą nawiązał współpracę z francuskim związkiem CFTC; zainspirował wydawanie podziemnego pisma szkoleniowego "Zeszyty Związkowe"; w lutym 1985 r. zrezygnował z działalności w RKS wobec braku poparcia dla jego koncepcji dalszej pracy struktur "S".

W l. 1982-1984 członek redakcji podziemnego pisma "Kronika Małopolska", autor m.in. cyklu artykułów nt. rad pracowniczych i możliwości działania w legalnych strukturach; autor i redaktor podziemnego pisma "Biuletyn Małopolski" (ps. "Aleksander Bolesławski").

W 1985 r. współorganizator (wraz z M. Dzielskim) Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (zalegalizowanego w 1987 r.), wiceprezes, następnie prezes; w czerwcu 1983 r., podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, przeprowadzono rewizję w jego domu, na 48 godz. zatrzymano żonę, zainstalowano podsłuch telefoniczny i domowy (działał do wiosny 1989 r.); w l. 1983-1986 dwukrotnie zatrzymywany.

Od 1985 r. autor artykułów w podziemnych pismach: "13" (wcześniej "13 grudnia"), "Polityka Polska"; w l. 1985-1986 uczestnik spotkań warszawskiego Klubu Myśli Politycznej Dziekania, autor referatu na temat form aktywności ekonomicznej w ramach ówczesnego systemu.

Współzałożyciel Forum Prawicy Demokratycznej (1990); od 1991 r. w UD oraz UW (do 2003 r.), członek władz wojewódzkich i krajowych, a w l. 1995-2001 wiceprzewodniczący UW, do października 2003 członek Rady Politycznej UW. W l. 1991-2001 poseł na Sejm RP z list UD i UW, przewodniczący klubu parlamentarnego UW (1997-1998); minister przemysłu w rządzie T. Mazowieckiego (19891991); w l. 1992-1993 szef zespołu doradców premier Hanny Suchockiej, podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów; radny Sejmiku województwa małopolskiego (1998); w l. 19982000 minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka.

Od 1983 r. członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w l. 1987-1989 i 2002-2003 członek Zarządu Głównego.

Od 1963 członek PTTK, w l. 1973-1976 prezes Oddziału Akademickiego w Krakowie, w l. 80. wiceprezes Zarządu Głównego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2006) i Oficerskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Tadeusz Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 r. w Krakowie).

Absolwent automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1971); doktorat (1977). W l. 1971-1989 asystent, starszy asystent, adiunkt i starszy wykładowca w Instytutach Automatyki i Elektroniki oraz Informatyki i Automatyki AGH w Krakowie; w l. 1987-1989 współzałożyciel i pracownik firmy informatycznej Abaks w Krakowie; w 1991 i w l. 2002-2003 konsultant i doradca w samodzielnej firmie doradczej; w l. 2003-2007 dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów; od 2007 r. konsultant i doradca w samodzielnej firmie doradczej oraz senior ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.

Tadeusz Syryjczyk w 1968 r. brał udział w tygodniowym strajku studentów na AGH. W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współzałożyciel Uczelnianego Komitetu Założycielskiego na AGH, członek Prezydium; przewodniczący KW "S" w Instytucie Informatyki, a następnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; od 21 grudnia 1980 r. wiceprzewodniczący KZ "S" AGH.

Od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki "S" (przewodniczący zespołu programowego) oraz Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki (członek zespołu "S" ds. ustawy o szkolnictwie wyższym, uczestnik negocjacji ze stroną rządową); autor tekstów informacyjnych publikowanych w niezależnych pismach "S", zwłaszcza w "Gońcu Małopolskim" oraz członek redakcji pisma KKPN "S" - "Nauka" (red. R. Kaczmarek). W marcu 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego na AGH, współorganizator czterogodzinnego strajku; członek Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981).

Od 27 kwietnia 1981 r. kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Małopolskim Regionie "S"; na zlecenie KK koordynator działań struktur "S" w związku z przygotowywaniem wolnych wyborów do władz lokalnych i odtworzenia samorządu lokalnego;

W czerwcu 1981 r. przewodniczył dwóm sesjom Nadzwyczajnego WZD RM; delegat i przewodniczący I tury obrad na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZRM oraz delegata na KZD; członek Prezydium ZRM; członek Prezydium I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r, przewodniczący pierwszej tury obrad KZD. Autor referowanych 12 grudnia 1981 r. na posiedzeniu KK założeń ordynacji wyborczej do rad narodowych.

W nocy 12/13 grudnia 1981 zatrzymany w Ostródzie podczas powrotu z obrad KK r.; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie uczestniczył w trzydniowej głodówce w proteście przeciwko pobiciu uwięzionych; od 25 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, a następnie od 8 lipca 1982 r. w ZK w Nowym Łupkowie; zwolniony 24 lipca 1982 r.

Od 1982 r. współpracownik MKS Kraków, któremu przewodniczył od maja 1983 r.; w okresie sierpień-październik 1983 r. współorganizator Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska, od listopada 1983 r. członek Prezydium; w 1983 r. wraz z J. Zdradą nawiązał współpracę z francuskim związkiem CFTC; zainspirował wydawanie podziemnego pisma szkoleniowego "Zeszyty Związkowe"; w lutym 1985 r. zrezygnował z działalności w RKS wobec braku poparcia dla jego koncepcji dalszej pracy struktur "S".

W l. 1982-1984 członek redakcji podziemnego pisma "Kronika Małopolska", autor m.in. cyklu artykułów nt. rad pracowniczych i możliwości działania w legalnych strukturach; autor i redaktor podziemnego pisma "Biuletyn Małopolski" (ps. "Aleksander Bolesławski").

W czerwcu 1983 r., podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, przeprowadzono rewizję w jego domu, na 48 godz. zatrzymano żonę, zainstalowano podsłuch telefoniczny i domowy (działał do wiosny 1989 r.); w l. 1983-1986 dwukrotnie zatrzymywany.

W 1985 r. współorganizator (wraz z M. Dzielskim) Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (zalegalizowanego w 1987 r.), wiceprezes, następnie prezes, autor artykułów w podziemnych pismach: "13" (wcześniej "13 grudnia"), "Polityka Polska"; w l. 1985-1986 uczestnik spotkań warszawskiego Klubu Myśli Politycznej Dziekania, autor referatu na temat form aktywności ekonomicznej w ramach ówczesnego systemu.

Współzałożyciel Forum Prawicy Demokratycznej (1990); od 1991 r. w UD oraz UW (do 2003 r.), członek władz wojewódzkich i krajowych, a w l. 1995-2001 wiceprzewodniczący UW, do października 2003 członek Rady Politycznej UW. W l. 1991-2001 poseł na Sejm RP z list UD i UW, przewodniczący klubu parlamentarnego UW (1997-1998).

Minister przemysłu w rządzie T. Mazowieckiego (1989- 1991); w l. 1992-1993 szef zespołu doradców premier Hanny Suchockiej, podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów; radny Sejmiku województwa małopolskiego (1998); w l. 1998- 2000 minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka.

Wiceprezes od 1985. A następnie Prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, od 1983 r. członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w l. 1987-1989 i 2002-2003 członek Zarządu Głównego. Od 1963 członek PTTK, w l. 1973-1976 prezes Oddziału Akademickiego w Krakowie, w l. 80. wiceprezes Zarządu Głównego. Członek wspierający Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2006) i Oficerskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).


Informacja z listy Internowani

pracownik naukowy w Instytucie Informatyki AGH, członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "S" Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 322, Iława, Załęże, zwolniony 23.07.1982.