Solidarność to znaczy razem

Szajna Zenon

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Szajna Zenon (ur. 4 I 1952 - zm. 21 X 2000) (Nowy Sącz), absolwent AGH w Krakowie, inżynier w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych "Nowomag".

Jeden z inicjatorów i uczestników strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu w 1981, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w swoim przedsiębiorstwie.

Internowany od 13 grudnia 1981 r. do 2 kwietnia 1982 w Załężu.


Informacja z listy Internowani

inżynier w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych "Nowomag", uczestnik strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu w 1981, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w "Nowomagu", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 211/81, Załęże, zwolniony 02.04.1982.