Solidarność to znaczy razem

Szczypiński Wiktor

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Wiktor Szczypiński (ur. 12.03.1918 r., zm. 11.03.2003 r.) działał od pierwszych chwil powstawania "Solidarności" w regionie Małopolska. Przy MKZ powstał zespół prawników, którzy udzielali pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, kwestii związków zawodowych, problemów związanych z podpisanymi Porozumieniami Gdańskimi. W późniejszym czasie, prowadził doradztwo prawne dla osób represjonowanych podczas stanu wojennego, w latach 1982-89.

19 lutego 1982 w Krakowie rozpoczął działalność Arcybiskupi Komitet Pomocy Więźniom i Internowanym (przemianowany następnie na Arcybiskupi Komitet Pomocy). Został on powołany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego, a na jego czele stanął ks. prałat Stanisław Małysiak. Prace komitetu wspomagali prawnicy: Zofia Wyrobkowa, mec.Wiktor Szczypiński, mec. Stanisław Rzepka. Komitet udzielał pomocy prawnej i materialnej rodzinom osób represjonowanych. Komitet gromadził dokumentację stanu wojennego, obserwował procesy, kolegia, "wykupywano" skazanych na grzywny, zbierając odpisy aktów oskarżenia oraz wyroki. Komitet istniał do czerwca 1989 r.

Mec. Wiktor Szczypiński, wielkie zasługi położył w okresie strajku hutników 26.04-4/5.05.1988 r. oraz w wydarzeniach temu towarzyszących, prowadząc biuro pomocy prawnej pro bono, w powołanym przez ks. Kazimierza Jancarza Wikariacie Solidarności z Pokrzywdzonymi, w którym byli ponadto Józefa Hennelowa, Maria Woźniakowska, prof. Zbigniew Chłap, Zbigniew Ferczyk, Zbigniew Fijak, prof. Zygmunt Kolenda.

Pomagał (1988 r.) wraz z mec. Andrzejem Rozmarynowcem, w tworzeniu Fundacji im. Brata Alberta, organizowanej prze ks. Tadeusza Zaleskiego w Radwanowicach, był autorem jej statutu.

Mec. Wiktor Szczypiński został uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" w 2018 r., a medal odbierał syn Tomasz Szczypiński, osoba także zasłużona dla miasta Krakowa.


Informacja z listy Strajk 88

Mistrzejowice