Solidarność to znaczy razem

Szendera Józef Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 1 czerwca 1956 r. w Rabce Zdroju, pow. nowotarski; zm. 27 października 2014 r. w Mszanie Dolnej, pow. limanowski; pochowany na cmentarzu parafialnym w Mszanie Dolnej.

Absolwent Technikum Łączności w Krakowie, kierunek technik elektryk (1980).

Zatrudniony na Posterunku Energetycznym w Mszanie Dolnej – Zakład Energetyczny Kraków, Rejon Limanowa w l. 1978-2014 jako elektryk.

W NSZZ "Solidarność" od sierpnia 1980 r. w Zakładzie Energetycznym Kraków Oddział Limanowa.

Zatrzymany 17 grudnia 1981 r. w Mszanie Dolnej za to, iż pełniąc (wedle aktu oskarżenia) "dyżur na Posterunku Energetycznym, na odwrocie uprzednio zerwanego «Obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa», sporządził odręcznie rysunek przedstawiający karykaturę W. Jaruzelskiego i napis o treści «gdzie? zaprowadzisz nas ślepcze», który wywiesił w miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników wspomnianego wyżej posterunku."

Aresztowany 19 grudnia 1981 r.; osadzony w AŚ Karpackiej Brygady WOP w Nowym Sączu; przewieziony do AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie 24 grudnia 1981 r.; skazany 14 stycznia 1982 r. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę roku pozbawienia wolności, pokrycie opłaty sądowej i kosztów postępowania).

Po rewizji Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie na niekorzyść oskarżonego o wymierzenie surowszej kary czterech lat pozbawienia wolności – Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa – utrzymała (26 lutego 1982 r.) w mocy zaskarżony wyrok. Uczestnik więziennych głodówek (13 dnia każdego miesiąca jako wyrazu poparcia dla organizowanych na wolności akcji protestacyjnych przeciw wprowadzeniu stanu wojennego).

Zwolniony warunkowo 26 sierpnia 1982 r. ze względu na sytuację rodzinną. Po rewizji Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej (29 lutego 1996 r.) uniewinniony.

Od 1981 r. kolportował wydawnictwa niezależne, ulotki, znaczki, cegiełki; uczestnik mszy św. za ojczyznę.

Działalność związkowa: Zakład Energetyczny Kraków, Rejon Limanowa, Posterunek Energetyczny w Mszanie Dolnej: delegat do Rady Pracowniczej ZE Kraków (1993), członek KZ NSZZ "S" (1989-1992).

Radny Mszany Dolnej (1990-1994). Współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych Stanu Wojennego i członek Komisji Rewizyjnej (1996-2014); współzałożyciel i wieloletni skarbnik Stowarzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego (2003-2014); społecznik, miłośnik gór, paralotniarz, pomysłodawca i twórca wielu startowisk w Beskidzie Wyspowym – na jego cześć startowisko na górze Lubogoszcz zostało nazwane "Szenderówką". Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (oddał65 litrów krwi).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Brązową odznaką Zasłużony dla Energetyki (1995), medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005) oraz Medalem z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" (2005).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Aresztowani

pracownik Posterunku Energetycznego w Mszanie Dolnej, skazany na karę roku pozbawienia wolności, zwolniony 26 VIII 1982.