Solidarność to znaczy razem

Szewczuk Czesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 4 lipca 1951 r. w Krzywaczce, pow. myślenicki.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1979).

W l. 1968-1973 magazynier w PKO SA Pewex, pracownik Huty im. Lenina w Krakowie (1973-1985); w l. 1985-1987 w USA; prace dorywcze w Polsce (1987-1990); od 1990 r. ponownie pracownik HiL (obecnie ArcelorMittal Poland SA), w l. 1997-2011 pracownik wydzielonego z kombinatu Zakładu Walcowniczego Profil SA; od 2011 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; uczestnik strajku na Wydziale Walcowni Wstępnej HiL w dn. 20-22 sierpnia 1980 r., członek Komitetu Strajkowego na Wydziale Walcowni Zgniatacz; uczestnik prac Komisji Negocjacyjnej w HiL; współorganizator Komitetu Robotniczego Hutników; członek Komisji Robotniczej Hutników (od marca 1981 r.), od kwietnia 1981 r. w Sekcji Informacji KRH, zastępca przewodniczącego, redaktor techniczny "Biuletynu Informacyjnego Hutników" (od sierpnia 1981 r. ukazującego się pod tytułem "Obserwator Robotniczy"); współorganizator kolportażu wydawnictw niezależnych na terenie huty; nieoficjalny współpracownik tzw. Sieci; współzałożyciel Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-SprawiedliwośćNiepodległość (22 listopada 1981 r.).

Internowany w nocy z 12/13 grudnia 1981 r.; przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie; w Załężu drukarz więziennego pisma "Nasza krata" (wydawca L. Dziewulski); zwolniony 4 grudnia 1982 r.

Współpracownik (drukarz i kolporter) niezależnych pism m.in. "Hutnika" i "Solidarność Hutników"; prowadził szkolenia w zakresie obsługi maszyn poligraficznych dla drukarzy oraz zajmował się naprawą sprzętu poligraficznego w Regionie Małopolskim.

Poddawany inwigilacji i przesłuchaniom; wielokrotnie zatrzymywany; w 1985 r. zmuszony do wyjazdu do Chicago; zwolniony dyscyplinarnie z pracy.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych został wykorzystany przez SB, która za pośrednictwem tajnych współpracowników podjęła działania mające go zdyskredytować w środowisku pracowników huty; sugerowano, że zgoda na wyjazd była nagrodą za przekazanie SB informacji na temat podziemia.

W Chicago zaangażowany w działalność na rzecz "Solidarności", m.in. współorganizator manifestacji pod konsulatem PRL w Chicago oraz spotkań w domu polonijnym "White Eagle" w Chicago; zaangażowany w realizację programu "30 minut z Solidarnością" (wraz z B. Billik, M. Mirowskim i K. Sajbothem).

Po powrocie do Polski w 1987 r. izolowany przez byłych współpracowników; w 1988 r. nie został wpuszczony do HiL podczas strajku kwietniowo-majowego; w l. 1987-1989 zaangażowany w działalność charytatywną organizowaną przez ks. Kazimierza Jancarza przy parafii w Nowej Hucie Mistrzejowicach; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mistrzejowicach; współpracownik Komitetu Pomocy Aresztowanym.

Po ujawnieniu archiwów SB w IPN oczyszczony z zarzutu współpracy; w l. 2006-2010 wybrany na przewodniczącego KZ "S" Zakładu Walcowniczego Profil SA.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

ślusarz, Walcownia Huty im. Lenina, wiceprzewodniczący Sekcji Informacji KRH, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 265, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24.11.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników