Solidarność to znaczy razem

Szkarłat Zbigniew

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 5 maja 1943 r. w Nowym Sączu; zm. 5 lutego 1986 r. w Nowym Sączu; pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

Absolwent Liceum dla Pracujących przy II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu (1977).

Od 1974 r. pracownik Spółdzielni Inwalidów w Nowym Sączu, od 1981 r. jako mistrz grupy remontowej; od 1984 r. na rencie.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współorganizator KZ "S" w Spółdzielni Inwalidów w Nowym Sączu; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych i uwięzionych; wydawca podziemnych "Wiadomości Nowosądeckich" (za co został aresztowany 13 marca 1984 r.), działacz konspiracyjnych struktur "Solidarności"; oskarżony o udział w nielegalnym związku oraz rozpowszechnianie treści antypaństwowych; aresztowany w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; w dn. 27 lipca 1984 r. zwolniony na mocy amnestii; po wyjściu z więzienia odmówiono mu przyjęcia do pracy; przeszedł na rentę; od 1985 r. współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i comiesięcznych mszy św. za Ojczyznę w Nowym Sączu.

W dn. 2 lutego 1986 r. w drodze na mszę św. za Ojczyznę w kościele kolejowym w Nowym Sączu został pobity przez tzw. nieznanych sprawców, w wyniku czego zmarł trzy dni później nie odzyskawszy przytomności; okoliczności śmierci były badane przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. zbadania działalności MSW pod przewodnictwem J. M. Rokity.

Jego pogrzeb w dn. 11 lutego 1986 r. zgromadził ok. 3 tys. nowosądeczan oraz delegacje "S" z Małopolski, Podkarpacia i z NSZZ RI "S".

Odznaczony pośmiertnie medalem "Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska" (2000).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1943-1986), pracownik Spółdzielni Inwalidów w Nowym Sączu, aresztowany 13 VI - 27 VII 1984.