Solidarność to znaczy razem

Szopiński Wojciech

Informacja z listy Internowani

mgr prawa, przewodniczący Sekcji Interwencji KZ NSZZ "S" przy WSS Społem w Nowym Targu, członek zarządu Delegatury w Nowym Targu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 43/ 81, Załęże, zwolniony 02.03.1982.