Solidarność to znaczy razem

Szuba Władysław

Informacja z listy Internowani

członek prezydium KZ NSZZ "S" w NZPS "Podhale", internowany 10.05.1982 - decyzja nr 74/82, Załęże, zwolniony 02.07.1982.