Solidarność to znaczy razem

Szymański Ryszard

Informacja z listy Internowani

student III r. AGH, członek NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 372, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23.01.1982.