Solidarność to znaczy razem

Trytko Jerzy

Informacja z listy Internowani

pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 10/ 81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.