Solidarność to znaczy razem

Tuszyński Stefan

Informacja z listy Internowani

pracownik DZOS "Stomil" w Dębicy, internowany 14.12.1981 - decyzja nr 62/81, Załęże, zwolniony 24.04.1982.