Solidarność to znaczy razem

Tutaj Mieczysław

Informacja z listy Internowani

brygadzista w Zakładach Azotowych w Tarnowie, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 51/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.


Informacja z listy Aresztowani

aresztowany w Tarnowie.