Solidarność to znaczy razem

Uczkiewicz Jerzy

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 12 kwietnia 1934 r. w Krakowie; zm. 29 maja 2915 r. w Bochni; pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni.

Elektronik w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego HiL Bochnia (obecnie Stalprodukt SA) w l. 1972-1996.

Pod koniec sierpnia 1980 r. wszedł w skład Komitetu Robotniczego w ZPH (przewodniczący K. Szwiec), a następnie Komitetu Robotniczego Hutników (od 12 września 1980 r.); współtwórca NSZZ "Solidarność" w ZPH w Bochni we wrześniu 1980 r.; członek Komisji Zakładowej Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Solidarności" w Bochni; członek Komisji Robotniczej Hutników (1981); współpracownik Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Bochni (1980-1981).

Organizator i uczestnik strajku pracowników ZPH po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13-15 grudnia 1981 r.; aresztowany 17 grudnia 1981 r.; sądzony wraz z J. Orłem, E. Oleksińskim i J. Klassą w trybie doraźnym za zorganizowanie strajku; skazany na trzy lata więzienia oraz pozbawienie praw publicznych na trzy lata; osadzony w ZK w Tarnowie i w Hrubieszowie; zwolniony 6 września 1982 r.; zwolniony z odbycia reszty kary przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie (7 stycznia 1983 r.); wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 1993 r. uniewinniony.

Po wyjściu na wolność powrócił do pracy w ZPH; członek tajnej komisji zakładowej "Solidarności".

Pod koniec lat 80. XX w. zaangażowany w odbudowę "Solidarności" w zakładzie pracy; jeden z sygnatariuszy wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie o ponowną rejestrację NSZZ "S" w ZPH (22 października 1987 r.); członek Komisji Zakładowej i wiceprzewodniczący KZ (1989-1991).

Członek Regionalnego Komitetu Solidarności (od 12 września 1988 r.), członek Prezydium (od 8 marca 1989 r.); członek Zespołu inicjującego (29 marca 1989 r.), a następnie członek Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego; członek Bocheńskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (od kwietnia 1989 r.)

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2014) oraz Medalem "Niezłomnym w Słowie".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1934), pracownik Zaktadu Przetwórstwa Hutniczego HiL Bochnia, aresztowany 17 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 6 IX 1982.