Solidarność to znaczy razem

Urban Stanisław

Informacja z listy Internowani

technik mechanik, pracownik w Krakowskich Zakładach Armatur, członek KZ NSZZ "S", internowany 15.12.1981 - decyzja nr 346, zwolniony 17.12.1981.