Solidarność to znaczy razem

Wawrzycki Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 10 lutego 1951 r. w Tarnobrzegu.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie (1972).

Asystent i starszy asystent w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie (1972-1983); dyrektor krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Produkcji Różnej, Handlu i Usług "Dempol" (1983-1990); w l. 1990-2006 pracownik Krakowskiego (a następnie Małopolskiego) Urzędu Wojewódzkiego - dyrektor Wydziału Skarbu i Przekształceń Własnościowych oraz Radca Generalny; zarządca menadżerski w Krakowskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym (2006-2007); od 2007 r. prezes Zarządu Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

W NSZZ "S" od 1980 r.; brał udział w zebraniu poświęconym utworzeniu MKZ Kraków 13 września 1980 r.; współorganizator NSZZ "S" w Instytucie Obróbki Skrawaniem wraz z m.in. J. Millerem, M. Daszkiewicz, St. Woźniakowskim, A. Kalinką, B. Kosiorem, A. Gajem; wybrany na przewodniczącego KZ "S" w 1980 r.; zaangażowany w kolportaż "Gońca Małopolskiego", dodrukowywanego w IOS; współorganizator Komisji Krakowskiej MKZ Małopolska - w lutym 1981 r. wybrany na jej sekretarza; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., podczas którego został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD w Gdańsku; jeden z inicjatorów powstania i organizator zjazdu założycielskiego NSZZ Rzemiosła Indywidualnego "S", który odbył się w siedzibie IOS w dniach 3-6 grudnia 1981 r.

Zatrzymany 18 grudnia 1981 r. na komisariacie Milicji Obywatelskiej w Nowej Hucie, a następnie w KW MO przy ul. Mogilskiej; internowany i przewieziony najpierw do Ośrodka w Nowym Wiśniczu, a następnie (od 26 grudnia 1981 r.) do ZK w Załężu; w styczniu 1982 r. przewieziony do szpitala więziennego przy ul. Montelupich w Krakowie; zwolniony 23 stycznia 1982 r.

Po wyjściu na wolność zmienił pracę, wygrywając konkurs na dyrektora krakowskiego oddziału firmy "Dempol"; w 1990 r. został zatrudniony przez wojewodę T. Piekarza w urzędzie wojewódzkim, gdzie zajmował się problematyką rozwoju gospodarczego, infrastruktury województwa, przekształceń własnościowych a także rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier ceramik, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Instytucie Obróbki Skrawaniem, członek ZR Małopolska, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 315, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23.01.1982.