Solidarność to znaczy razem

Wilczkiewicz Zdzisław

Informacja z listy Internowani

pracownik Drukami Narodowej w Krakowie, członek KPN, internowany 29.10.1982 - w Kielcach - decyzja nr 491, zwolniony 18.11.1982. (TW "Elsner")