Solidarność to znaczy razem

Włodarski Jerzy

Informacja z listy Internowani

operator w Hi L, członek NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 354, Nowy Wiśnicz, brak daty zwolnienia.