Solidarność to znaczy razem

Wójcik Kazimierz

Informacja z listy Internowani

monter, Zakład Remontowo Energetyczny Kraków, członek "S", internowany 24.12.1981 - decyzja nr 405, Załęże, zwolniony 20.01.1982.