Solidarność to znaczy razem

Wojnarowicz Zbigniew

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Zbigniew Wojnarowicz (ur. 22.02.1947, zm. 16.05.2002), był suwnicowym na Stalowni Konwertorowej Huty im. Lenina oraz członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wybuchu stanu wojennego należał do tajnych struktur na wydziale, brał udział w kolportażu bibuły. Został zatrzymany przez SB 26.08.1983 podczas tajnego zebrania pracowników HiL, dotyczącego prawdopodobnie tworzenia struktur (e SFPP) i został tymczasowo aresztowany. Oskarżony został o przygotowywanie demonstracji 31.08.1983, założono wówczas SOR „Garnitur” w sprawie tworzenia tajnych struktur Solidarności ale sprawę ostatecznie umorzono a jego zwolniono z aresztu 23.09.1983.

Ponownie SB zainteresowała się Zbigniewem Wojnarowiczem w 1988 r. w związku z jego udziałem w strajku hutniczym 26.04-5.05.1988 r., a szczególnie tworzenia jawnych struktur Solidarności na terenie Kombinatu, w tym na jego wydziale. Założono wówczas SOR „Marten”.

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Aresztowani

Zbigniew Wojnarowicz (ur. 22.02.1947, zm. 16.05.2002) został zatrzymany przez SB 26.08.1983 podczas tajnego zebrania pracowników HiL, dotyczącego prawdopodobnie tworzenia struktur (e SFPP) i tymczasowo aresztowany.