Solidarność to znaczy razem

Wójtowicz Mariusz

Informacja z listy Internowani

pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, członek KZ NSZZ "S" SZEW, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 170/81, Załęże, zwolniony 04.03.1982.