Solidarność to znaczy razem

Woźniak Walerian

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 19 lipca 1927 r. w Dominikowicach, pow. gorlicki.

Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (1949) i Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1952).

Robotnik w Spółdzielni Rolno-Handlowej w Gorlicach (1942-1943), a następnie - w l. 1943-1945 - zatrudniony w D.A.B.E.G. w Gorlicach; w l. 1953-1981 pracownik umysłowy FMWiG "Glinik" w Gorlicach; od 1981 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; organizator NSZZ "S" w FMWiG "Glinik" w Gorlicach.

Kierownik Delegatury w Gorlicach (1 września - 13 grudnia 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, delegat na I KZD NSZZ "S" w Gdańsku.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. pełnił dyżur wraz z J. Galantem w siedzibie delegatury, skąd został zabrany i internowany; osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu; zwolniony 7 kwietnia 1982 r.

W l. 1982-1984 współzałożyciel i organizator wydawania "Wolnego Górnika" wraz ze St. Dudkiem, St. Elmerem, M. Bugno, R. Stawiarskim, W. Muchą, T. Krokiem, R. Kosibą, D. Muchą, S. Jarkiem i B. Gurbą; w marcu 1984 r. w jego domu dokonano rewizji w poszukiwaniu druków podziemnych (akcja została przeprowadzona wobec kilku najbardziej aktywnych działaczy "S" w Gorlicach); aresztowany 8 marca 1984 r. i osadzony najpierw w areszcie w Grybowie, od 13 marca 1984 r. w AŚ w Nowym Sączu; areszt wydłużono 1 czerwca 1984 r. do 8 września 1984 r.; zwolniony 26 lipca 1984 r. na mocy amnestii.

W l. 1982-1989 działał w tajnych strukturach "S".

Członek Prezydium KO "S" w Gorlicach (1989); członek KO "S" Województwa Nowosądeckiego (wraz z B. Wiatr, S. Jarkiem, S.Fus, T. Gorzkowiczem, Z. Sową, J. Larsenem i K. Holendrem).

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" FMWiG "Glinik": członek (1981); KEiR "S" "Glinik": wiceprzewodniczący (1991-1995); KM NSZZ "S" Glinik: członek (1993-1995); delegat na WZD RM: (1981, 1992-1998); członek ZRM (1993-1995); delegat na KZD (1981).

W l. 1938-1939 i 1945-1949 członek ZHP; członek LOK Klubu Oficerów Rezerwy (1953-1980).

Odznaczony Brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju (1978); Złotym Krzyżem Zasługi (2005), odznaką Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska (2000) oraz medalem "Niezłomnym w słowie" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ "S" w Gorlicach, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 72/81, Załęże, zwolniony 03.04.1982.


Informacja z listy Aresztowani

pracownik FMWiG "Glinik" w Gorlicach, aresztowany III - VII 1984.