Solidarność to znaczy razem

Wróbel Krzysztof

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Krzysztof Wróbel (ur. 2.12.1955 w Krakowie - 19.10.1998 tamże; pochowany na cmentarzu w Grębałowie kw. XI rz.1, m.3). Był pracownikiem krakowskich Zakładów Przemysłu Tytoniowego a następnie w 1986 przeniósł się do Huty im. Lenina.

Aktywny działacz struktur podziemnych, głównie kolportażu wydawnictw podziemnych. Uczestnik strajku wiosennego w Hucie im. Lenina w dniach 26.04-4/5.05.1988 r., członek Komitetu Strajkowego Wydziału Mechanicznego. Aresztowany 6 maja, oskarżony o udział i kierowanie strajkiem, zwolniony 16 maja; śledztwo zostało umorzone (30.03.1989). Zatrzymany ponownie za rozpowszechnianie ulotek przed Bramą Główną HiL 05.07.1988 r. oraz ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta. W konspiracji działał także jego młodszy brat Bogdan.

Zaangażowany w działalność Komitetu Organizacyjnego KM HiL, który działał dla reaktywowania działalności Solidarności w Kombinacie.

Rozpracowywany w ramach SOR "Prezes" nr rejestr. Kr 28280, prowadzonej przeciwko Edwardowi Nowakowi i innym aktywnym działaczom Solidarności w b. HiL (1984-1990) a następnie kontrolowany od 1986 w ramach SOS "Krzyżyk". Po wybuchu strajku 26 kwietnia 1988 r. założono SOR "Strajk" a następnie po zawiązaniu się Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność HiL SOR "Komitet".

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2018)


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, ZM