Solidarność to znaczy razem

Wróblewski Mieczysław

Informacja z listy Internowani

wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S" w Zakładach Tworzyw i Farb w Pustkowie, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 26/81, Załęże, zwolniony 12.01.1982.