Solidarność to znaczy razem

Wroński Artur

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Artur Wroński (ur.20.10.10959).

W 1980 roku jako student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego był współzałożycielem krakowskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wcześniej był związany ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Brał udział w działalności wydawniczej w ramach "Niezależnej Oficyny Studentów".

W czasie stanu wojennego internowany w Rzeszowie Załężu od 12.01.1982 do 07.07.1982.

Rozpracowywany w ramach SOR "Intruzi" w spr. środowiska działaczy NZS w Krakowie do 1985, rozpracowanie A. Wrońskiego kontynuowano do 1989.

Od 1991 roku właściciel znanego w Krakowie baru sałatkowego i restauracji "Chimera". Wraz z żoną, malarką Kają Wierzbowską-Wrońską, organizuje wernisaże, koncerty, spektakle i warsztaty artystyczne.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)


Informacja z listy Internowani

student historii UJ, członek NZS, internowany 05.01.1982 - decyzja nr 409, Załęże, zwolniony 02.07.1982.