Solidarność to znaczy razem

Żaba Jacek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 23 września 1963 r. w Krakowie; zm. 5 lutego 1989 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Grębałowie.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe (betoniarz).

Zatrudniony w MPK w Krakowie jako elektromonter.

W NSZZ "S" od 1980 r. w MPK w Krakowie; w dn. 31 sierpnia 1982 r. zatrzymany w czasie zajść w Nowej Hucie; oskarżony o czynną napaść na funkcjonariuszy MO i uszkodzenie sprzętu; skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 29 października 1982 r. na trzy lata więzienia; zwolniony 7 stycznia 1983 r.; członek SFPP; kolporter pism podziemnych.

W nocy z 12/13 grudnia 1985 r. pomagał K. Krauze, kierowcy MPK w przecięciu pasków klinowych w trzydziestu autobusach na zajezdni w MPK w Krakowie-Czyżynach; akt ten został uznany za próbę zamachu terrorystycznego; aresztowany w marcu 1986 r. i oskarżony o sabotaż; skazany 26 czerwca 1986 r. na 1,5 roku więzienia; w trakcie odbywania wyroku był maltretowany przez współwięźniów; w 1988 r. uzyskał zgodę na przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia; mimo wniosków dr N. Madejskiej i dr. A. Kowala oraz starań mecenasa A. Buczkowskiego o ułaskawienie, sąd nakazał powrót do więzienia; przed powrotem do więzienia J. Żaba wyskoczył z okna swego mieszkania na os. Dąbrowszczaków w Nowej Hucie, ponosząc śmierć na miejscu.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1963-1986), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 31 VIII 1982 - II 1983, aresztowany 1986, skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.