Solidarność to znaczy razem

Żabiński Władysław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 27 czerwca 1942 r. w Olszynach, pow. tarnowski.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolną w Wojniczu (1960); mistrz-ogrodnik, rolnik.

Od 1970 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne w Sukmaniu.

W 1981 r. uczestnik strajków chłopskich w Polsce południowo-wschodniej; sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich (18-19 lutego), które otworzyły drogę do powstania i rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "S"; w l. 1980-1981 współtwórca struktur NSZZ RI "Solidarność", przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "S" w Tarnowie (od lutego 1981 r.); 3 marca 1981 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy SB, nakłaniających do rezygnacji z udziału w zjeździe krajowym związku w Poznaniu w dn. 8 marca 1981 r.

Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego (14 grudnia 1981 r. do 11 lutego 1982 r.) w ZK w Załężu k. Rzeszowa; członek Krajowego Duszpasterstwa Rolników (1987-1992). Od 4 września 1988 r. członek Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" w Tarnowie: jawny przedstawiciel i przewodniczący; Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "S" Ziemi Tarnowskiej (1989-1991); Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. byłych funkcjonariuszy SB w Tarnowie (1990).

Od 6 kwietnia 1989 r. członek Grupy Inicjatywnej KO "S" w Tarnowie (wraz z A. Fenrychem, A. Lisem, A. Olejnikiem i S. Winczurą); kandydat ZSL, popierany przez NSZZ "Solidarność" w wyborach do Sejmu PRL w 1989 r.

Członek ZSL (od 1968 r.); członek Rady Naczelnej PSL; członek "Samoobrony" RP oraz od 2007 r. Stronnictwa "Piast", wiceprezes zarządu krajowego i prezes rady wojewódzkiej. Poseł na Sejm PRL/RP (1989-1997) z list ZSL, KW "Piast" i PSL; startował bez powodzenia w wyborach do Senatu RP (1997), Sejmu (2001 i 2007) i Parlamentu Europejskiego (2009); radny powiatu tarnowskiego (2006-2010).

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Agrarnego i prezes Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.

Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn (1997), Honorowy Członek Straży Granicznej (1991) oraz Honorowy Członek Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016); uhonorowany "Dukatem Tarnowskim" (2009), medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005, 2011 i 2014) i "Groszem ziemskim" (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Władysław Żabiński (ur. 27 czerwca 1942 w Olszynach, zm. 21.07.2023 r. tamże). W 1960 ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Wojniczu. Pracował w zawodzie ogrodnika i prowadził indywidualne 4-hektarowe gospodarstwo rolne (hodowlane) w Sukmaniu.

Od 1968 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach 70. zasiadał w Gminnej Radzie Narodowej w Wojniczu oraz Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Tarnowie.

Uczestniczył w strajkach chłopskich w 1981. Był jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, a następnie współtworzył powstały w wyniku ich podpisania Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Przewodniczył zarządowi województwa tarnowskiego związku. W czasie stanu wojennego został internowany na okres od grudnia 1981 do lutego 1982 w Załężu k. Rzeszowa. Od 1987 do 1992 był członkiem Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

W 1989 został wybrany na posła X kadencji z ramienia ZSL w okręgu dębickim. Wybór uzyskał już w pierwszej turze, jako jeden z trzech przedstawicieli ZSL poparty przez Solidarność.

W latach 1991-1997 był posłem I kadencji z listy Komitetu Wyborczego "Piast", powołanego przez partie ludowe i II kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W późniejszych wyborach nie został już posłem. Był natomiast wiceprezesem Stronnictwa "Piast". Należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Agrarnego. Jest honorowym członkiem Straży Granicznej oraz Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.

W 1997 został mu nadany tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn. Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2019)


Informacja z listy Internowani

rolnik w Sukmanie, gm. Wojnicz), członek NSZZ RI "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 71/81, Załęże, zwolniony 11.02.1982.