Solidarność to znaczy razem

Zacharko Jerzy

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 23 kwietnia 1951 r. w Mszanie Dolnej, pow. limanowski.

Ukończył Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu (1970).

W l. 1974-1992 dekorator w WSS "Społem" w Zakopanem.

W NSZZ "S" od 1980 r.; we wrześniu 1980 r. współinicjator powstania (wraz z B. Łukowicz) i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "S" w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Zakopanem; przewodniczący KZ "S"; członek-założyciel Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Zakopanem (od 31 października 1980 r.), koordynator działalności wraz z J. Lewcunem; delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ "S" Pracowników Społem w Gdyni (listopad 1980 r.); wiceprzewodniczący (listopad 1980 r. - luty 1981 r.), p.o. przewodniczącego (od lutego 1981 r.) i przewodniczący (od października 1981 r.) Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" Pracowników w "Społem", zrzeszającej 450 tys. członków, której celem było m.in. przywrócenie idei spółdzielczości; członek zespołu ds. opracowania raportu "Warunki pracy handlu" dla sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz przewodniczący zespołu prowadzącego negocjacje z rządem; w marcu 1981 r. wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Strajkowego NSZZ "S" w Zakopanem.

Delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie; przewodniczący sekcji interwencji Delegatury ZR Małopolska w Zakopanem.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ośrod- kach odosobnienia w Załężu i w Kielcach-Piaskach; współzałożyciel (z K. Goławskim, S. Piechotą, W. Mojkiem i W. Kostrzewskim) Poczty Obozowej w Załężu; zwolniony 22 listopada 1982 r.

Po wyjściu na wolność zaangażowany w działalność podziemną: członek tajnych struktur "S", drukarz wydawnictw podziemnych, m.in. "Biuletynu Podhalańskiego" (1986-1989), kolporter oraz organizator akcji ulotkowych i plakatowych.

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę NSZZ "S" w PSS "Społem"; przewodniczący Komitetu Założycielskiego i następnie KZ "S" (1989-1992); zaangażowany w reaktywację Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Społem, której był przewodniczącym w l. 1989-1990.

Od 4 maja 1989 r. wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Miejskiej; od 1989 r. przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S"; przewodniczący delegatury ZRM w Zakopanem (1990); delegat na WZD RM NSZZ "S" (1990-1992).

W 1989 członek KO "S" w Zakopanem, od 19 września 1989 r. przewodniczący; aktywny uczestnik kampanii wyborczej i szef sztabu wyborczego KO "S" w wyborach parlamentarnych (1989) i samorządowych (1990); delegat na Krajowe Porozumienie KO "S" (1989-1990).

Radny Miasta Zakopane (1998-2002, 2006-nadal), wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane (1998-2002), wiceburmistrz Zakopanego (2002-2006), przewodniczący Rady Miasta Zakopane (2010-nadal).

Współzałożyciel i członek Tatrzańskiego Klubu Kolekcjonerów (1976); prezes Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem (od 1990 r.); od 1995 r. członek i w l. 19982003) prezes Klubu im. W. Zamoyskiego; w l. 1998-2002 i od 2006 r. przewodniczący Rady Nadzorczej w PSS Społem.

Zaangażowany w akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka, wspiera organizacje niepodległościowe, związki kombatanckie oraz NSZZ "Solidarność"; inicjator powstania dwóch książek o zakopiańskiej "Solidarności" "Drogi do Niepodległości" (redaktor, Zakopane 2005) oraz "Zakopiańska Solidarność" M. Korkucia i J. Szarka (Zakopane 2006).

Współtwórca polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego "Zakopiańska Wiosna Jazzowa".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

dekorator, przewodniczący KZ NSZZ "S" WSS "Społem" i Komisji Koordynacyjnej "S" w Zakopanem, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 52/81, Załęże, Uherce, zwolniony 22.11.1982.