Solidarność to znaczy razem

Zadencki Jarosław Andrzej

Informacja z listy Internowani

student filozofii UJ, członek Zarządu Uczelnianego NZS, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 18, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.