Solidarność to znaczy razem

Zagórski Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 17 marca 1953 r. w Krośnie.

Absolwent AGH w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunek Inżynieria Materiałowa (1978).

W l. 1978-1984 technolog w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (obecnie SGL Carbon S.A.) w Nowym Sączu; w l. 1984-1989 technolog w Fabryce Amortyzatorów "Polmo" w Krośnie; w l. 1989-1999 Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Zakładach Produkcyjno-Remontowych Energetyki w Jedliczu; w l. 1999-2016 Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w EBA Sp. z o. o. w Krośnie; od 2016 r. zastępca burmistrza Jedlicza.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu; zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" przy SZEW (1980); mąż zaufania i członek KZ w Zakładowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w SZEW w Nowym Sączu (1981); delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r.

13 grudnia 1981 r. zatrzymany i internowany w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 2 kwietnia 1982 r.; ponownie internowany w ZK w Załężu 13 maja 1982 r.; zwolniony 22 listopada 1982 r.

Współorganizował struktury podziemne związku w SZEW wraz z m.in. K. Michalikiem, G. Sajdakiem i E. Bryłkowskim; kolporter wydawnictw niezależnych m.in. "Biuletynu Małopolskiego", "Wiadomości Nowosądeckich", "Tygodnika Mazowsze"; zaangażowany w druk ulotek; uczestnik spotkań i działacz nowosądeckiego KIK, współorganizator spotkań z ks. J. Tischnerem, A. Potockim i J. Turowiczem, oraz uroczystości patriotycznych, opłatków i tygodni kultury chrześcijańskiej.

Od stycznia 1983 r. do 6 marca 1984 r. współzałożyciel i członek MKS w Nowym Sączu (z A. Szkaradkiem, H. Najduchem, G. Sajdakiem, K. Michalikiem, K. Konarem i P. Kałamarzem).

6 marca 1984 r. uniknął aresztowania (akcja "Ogniwo") przez SB; przez dwa dni ukrywał się w kościele oo. Jezuitów w Nowym Sączu; SB dokonało rewizji w jego pokoju hotelowym oraz w domu rodzinnym w Krośnie; po aresztowaniu współpracowników w marcu 1984 r. organizował wspólnie z J. Jungiewiczem pomoc dla aresztowanych, korzystając m. in. ze wsparcia ks. K. Jancarza.

W 1988 r. brał udział w przestojach w pracy w ZPRE Jedlicze; w 1988 r. po powstaniu KZ NSZZ "S" wybrany na przewodniczącego i delegata na WZD Regionu Podkarpacie.

Działalność związkowa: członek KZ NSZZ "S" SZEW (1981); przewodniczący KZ NSZZ "S" przy Zakładach Produkcyjno-Remontowych Energetyki w Jedliczu (1990-1992); delegat na WZD RM (1981); delegat na WZD Regionu Podkarpacie (1989-1995).

W l. 1998-2002 Radny Powiatu Krośnieńskiego z listy NSZZ "S".

Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Rota" w Jedliczu, w l. 2008-2014 prezes zarządu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik OBR przy Sądeckich Zakładach Elekro-Węglowych w Nowym Sączu, członek KZ NSZZ "S" SZEW, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 153/81, Załęże, zwolniony 02.04.1982. Ponownie internowany 13.05.1982, Kielce, zwolniony 22.11.1982.