Solidarność to znaczy razem

Zaremba Jacek

Informacja z listy Internowani

pracownik etatowy Sekcji Informacji Delegatury w Nowym Sączu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 155/ 81, Załęże, zwolniony 26.03.1982.