Solidarność to znaczy razem

Żebrowski Jerzy

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jerzy Żebrowski (ur. 13. 12. 1937 w Krakowie, zm. 15.12.1995 r. tamże)

Od lata 1980 w KPN. 6-12 VIII 1981 uczestnik pierwszego powojennego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. VIII/IX 1981 organizator zakonspirowanych struktur KPN w Krakowie.

W okresie IX 1982 - 1983 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN, utworzonego z inicjatywy Krzysztofa Gąsiorowskiego na spotkaniu VIII/IX 1982 (inni uczestnicy: Stanisław Palczewski, Marian Gut, Ryszard Bocian oraz ks. Stefan Mazgaj). 29 X - 6 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Autor pieczątek z wizerunkiem faszystowskiego orła trzymającego w szponach wieniec laurowy z napisem WRON, którymi członkowie grupy do zadań specjalnych KPN (szef grupy Tomasz Baranek, Wojciech Albański, Ewa Słowikowska, Piotr Sunycia Abdank, Leszek Kozioł) stemplowali zarządzenia władz oraz skrzynki pocztowe; rozprowadzali także ulotki z tym wizerunkiem. Kolporter pisma KPN "Niepodległość".

18 V 1983 aresztowany po wpadce 4 V 1983 kilku członków grupy podczas rozlepiania ulotek (E. Słowikowska, L. Kozioł i P. Sunycia), oskarżony o udział w tajnym związku (śledztwem objęto ponadto: Annę Baranek, Ryszarda Bociana, W. Albińskiego i T. Baranka); 27 VII 1983 uwolniony; 31 VII 1983 Prokuratora Rejonowa Kraków Podgórze umorzyła postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21 VII 1983.

Założyciel Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie. Prywatnie prowadził pracownię ortopedyczną. Jerzy Żebrowski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Konspiratorzy" dotyczącej członków i współpracowników KPN na terenie woj. krakowskiego w latach 1982-1990

Jerzy Żebrowski został pochowany na cm. Rakowice, kw. XCII, rz.2 m.5

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015)


Informacja z listy Internowani

rencista, prywatna pracownia ortopedyczna, szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej (CKAB) KPN, internowany 29.10.1982 - decyzja nr 492, Kielce, zwolniony 06.12.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1937), rencista, członek KPN, aresztowany 18 V- 26 VII 1983.