Solidarność to znaczy razem

Ziemirski Wojciech

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 17 grudnia 1961 r. w Tarnowie.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Elektroenergetyczną w Tarnowie (1979), w l. 1986-1987 uczeń technikum Elektro-Energetycznego w Tarnowie.

W l. 1979-1982 pracownik Spółdzielni Inwalidów "Tarnospin" w Tarnowie; w 1981 r. pracownik ZR NSZZ "S"; pracownik w Zakładzie Ślusarskim (1982); od 1983 r. prowadzi własną działalność gospodarczą; od 1990 r. współwłaściciel Liber sp. z o.o.

W l. 1979-1980 kolporter wydawnictw KSS KOR, ulotek i plakatów, uczestnik mszy katyńskich w Tarnowie (współpraca W. Mojek,

R. Kacer, R. Strach). Do 1989 r. kolporter wydawnictw niezależnych i następnie podziemnych w Tarnowie.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; członek prezydium Komisji Założycielskiej "S" w Spółdzielni Inwalidów "Tarnospin" w Tarnowie; w 1981 r. zatrudniony jako referent Sekcji Informacji w Delegaturze ZR Małopolska "S" w Tarnowie.

Współzałożyciel i drukarz Tarnowskiej Oficyny Wydawniczej (współpraca W. Mojek, R. Strach, I. Kutrzuba), zajmującej się wydawaniem broszur, książek i ulotek; współorganizator Marszu Głodujących w Tarnowie (7 sierpnia 1981 r.); współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Tarnowie; 21 października 1981 r. zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO za noszenie w klapie znaczka "PK" ("Pełzający Kontrrewolucjonista"); sygnatariusz tarnowskiego Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się w dn. 13-16 grudnia 1981 r.; zatrzymany i internowany 16 grudnia 1981 r.; osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 5 kwietnia 1982 r.

W l. 1982-1989 zaangażowany w działanie podziemnych struktur "S" w Tarnowie, od 1985 r. współorganizator Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "S" Ziemi Tarnowskiej, uczestnik podziemnych spotkań.

Współzałożyciel, redaktor i drukarz podziemnych pism: "Przekaż Dalej" / "Podaj Dalej" (1983-1985, współpraca: R. Kacer, W. Mojek, A. Kaczor, A. Olejnik) oraz "Świat Pracy" (od 1985 r., współpraca A. Olejnik, M. Kogut).

Współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych (3 maja, 31 sierpnia, 11 listopada, 13 grudnia, rocznica zbrodni katyńskiej), przedstawień teatrów niezależnych (współpraca J. Głomb, K. Głomb, T. Żak); uczestnik mszy św. za ojczyznę w Tarnowie i w Mistrzejowicach; zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Tarnowie; uczestnik I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. M.M. Kolbego w Mistrzejowicach.

Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; w jego mieszkaniu dokonywano rewizji; aresztowany 9 maja 1984 r.; przetrzymywany w AŚ w Tarnowie; zwolniony 1 sierpnia 1984 r. na mocy amnestii.

Członek Zespołu Organizacyjnego "S" od 5 grudnia 1988 r. (przekształconego w styczniu 1989 r. w Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny "S").

Członek Wojewódzkiego KO "S" w Tarnowie (od kwietnia 1989 r.), uczestnik kampanii wyborczej, współorganizator akcji plakatowych i ulotkowych.

W l. 1990-2007 współzałożyciel PC, członek Zarządu Głównego, szef struktur w województwie tarnowskim; w sierpniu 1996 r. sygnatariusz deklaracji założycielskiej AWS w województwie tarnowskim, członek władz wojewódzkich; jeden z założycieli PiS w Tarnowie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017); uhonorowany medalami "Niezłomnym w Słowie" (2011) i "Dziękujemy za Wolność" (2015).

fot. Andrzej Trybulski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Sekcji Informacji w Delegaturze ZR NSZZ "S" w Tarnowie, internowany 14.12.1981 - Załęże, zwolniony 05.04.1982. Decyzja nr 63/81.


Informacja z listy Aresztowani

aresztowany w Tarnowie V - 1 VIII 1984.