Solidarność to znaczy razem

Zientarska Barbara

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 5 marca 1942 r. w Zakopanem; zm. 28 czerwca 2017 r. w Krakowie; pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (1971).

Pracownik Biura Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie; od 1977 r. na rencie.

Od września 1980 r. członek NSZZ "Solidarność".

W l. 1982-1989 zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportażową, pseudonim "Kaśka"; członek redakcji "Obserwatora Wojennego" (1982-1983); współzałożycielka pisma "Bez dekretu" (1984); redaktor "Hutnika" (w jej domu na Azorach przy ul. Stachiewicza od 1983 r. znajdowała się jedna z drukarń tego pisma). Stała współpracowniczka niezależnych pism: "Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska", "Obserwatora Wojennego", "Bez Dekretu", "Aktualności Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska", "Solidarność Hutników", "Promieniści". W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy podziemia oraz ukrywał się m.in. W. Marchewczyk.

Śledzona przez SB; po przeprowadzeniu w dn. 2 czerwca 1987 r. rewizji w jej mieszkaniu (z udziałem szefa krakowskiej bezpieki gen. J. Gruby) zatrzymana (wraz z W. Marchewczykiem i J. Ruskiem) i osadzona w AŚ w Krakowie i skazana wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz medalami "Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2007), "Niezłomnym w Słowie" (2010) i "Dziękujemy za Wolność" (2014).

fot. Jacek Boroń


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Barbara Zientarska ur. 5 marca 1942 r. w Zakopanem; zm. 28 czerwca 2017 r. w Krakowie; pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (1971). Pracownik Biura Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie; od 1977 r. na rencie.

Od września 1980 r. członek NSZZ "Solidarność".

W l. 1982-1989 zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportażową, pseudonim "Kaśka"; członek redakcji "Obserwatora Wojennego" (1982-1983); współzałożycielka pisma "Bez dekretu" (1984); redaktor "Hutnika" (w jej domu na Azorach przy ul. Stachiewicza od 1983 r. znajdowała się jedna z drukarń tego pisma). Stała współpracowniczka niezależnych pism: "Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska", "Obserwatora Wojennego", "Bez Dekretu", "Aktualności Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska", "Solidarność Hutników", "Promieniści". W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy podziemia oraz ukrywał się m.in. W. Marchewczyk.

Śledzona przez SB; po przeprowadzeniu w dn. 2 czerwca 1987 r. rewizji w jej mieszkaniu (z udziałem szefa krakowskiej bezpieki gen. J. Gruby) zatrzymana (wraz z W. Marchewczykiem i J. Ruskiem) i osadzona w AŚ w Krakowie i skazana wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz medalami "Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2007), "Niezłomnym w Słowie" (2010) i "Dziękujemy za Wolność" (2014).


Informacja z listy Strajk 88

Wydawnictwa strajkowe, Hutnik strajkowy