Solidarność to znaczy razem

Zima Jan

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 17 czerwca 1933 r. w Mokrzcu, pow. dębicki.

Absolwent Technikum Ekonomicznego w Dębicy (1952).

Zatrudniony jako referent w Centralnym Zarządzie ZOR w Ministerstwie Budownictwa w Warszawie (1952-1953), a następnie w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Rzeszowie (1953-1955); w l. 1955-1961 technik i inspektor nadzoru w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy, a następnie w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (1961-1972); w l. 1972-1973 pracownik Wojewódzkich Zakładów Chłodniczych w Rzeszowie z siedzibą w Dębicy; w l. 1974-1975 starszy inspektor techniczny w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie; w l. 1975-1992 zastępca kierownika ds. przygotowań inwestycji w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Rzeszowie; od 1992 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; wiceprzewodniczący KZ "S" w l. 1980-1981; w listopadzie 1981 r. po przejściu na emeryturę M. Turka pełnił obowiązki przewodniczącego KZ "S".

Zatrzymany w domu 19 grudnia 1981 r. i przewieziony na komendę MO w Dębicy; internowany w ZK w Załężu; zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

Brał udział w pikietach i akcjach, m.in. w składaniu wiązanek w miejscach zakazanych przez władze; autor tekstów i kolporter "Dębickich Wiadomości"; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., w trakcie pobytów w areszcie często wykorzystywano jego chorobę do nękania go; w jego mieszkaniu dwukrotnie przeprowadzono rewizje.

W dn. 19 kwietnia 1983 r. zatrzymany i osadzony na trzy miesiące w Dębicy, Tarnowie i Załężu; zwolniony w dn. 28 lipca 1983 r. na mocy amnestii; w sierpniu 1983 r. skazany przez sąd na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za kontynuowanie działalności związkowej.

Twórca Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dębicy, współorganizator mszy św. za Ojczyznę w Dębicy; zaangażowany w obronę krzyży w dębickich szkołach.

W styczniu 1989 r. został wiceprzewodniczącym Tymczasowej KZ "S", a następnie po wyborach w dn. 28 września 1989 r. został członkiem prezydium KZ.

Autor projektu (wraz z S. Dziokiem) sztandaru NSZZ "S" w WUCh (1990).

Działalność związkowa: KZ "S" przy WUCh: zastępca przewodniczącego (1980-1981), p.o. przewodniczącego (1981); członek prezydium (1989-1992); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, pracownik etatowy Delegatury ZR Małopolska "S" w Dębicy, internowany 23.12.1981 - decyzja nr 91/ 81, Załęże, zwolniony 29.04.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1933), pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, aresztowany 24 IX 1983.