Solidarność to znaczy razem

Zimmerer Katarzyna

Informacja z listy Internowani

studentka filologii pol. UJ, internowana 20.12.1981 - decyzja nr 400, Kielce, zwolniona 23.01.1982.