Solidarność to znaczy razem

Żółtek Stanisław

Informacja z listy Internowani

kierowca PKS w Nowym Targu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 179/81, Załęże, zwolniony 25.01.1982.