Solidarność to znaczy razem

Żurowski Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 24 sierpnia 1943 r. we Lwowie (obecnie Ukraina).

Muzealnik, etnograf, poseł na Sejm kontraktowy oraz Sejm RP I kadencji.

Absolwent UJ w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny ze specjalnością etnografia (1972); ukończył podyplomowe studia muzeologiczne UJ (1973).

Zatrudniony w Muzeum im. W. Orkana w Rabce (1969-1974); w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (1974-1995) jako kustosz. W l. 1995-1997 dyrektor Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy, w l. 2003-2008 zastępca dyrektora Łazienek Królewskich w Warszawie. Od 2008 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r. Zakładał KZ NSZZ "Solidarność" przy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Był założycielem i przewodniczącym Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Zakopanem; członek Miejskiej Tymczasowej Komisji Organizacyjnej; w 1981 r. przewodniczący delegatury ZRM NSZZ "S" w Zakopanem.

Internowany 13 grudnia1981 r. Zatrzymany w KM MO w Zakopanem, KW MO w Nowym Sączu, przewieziony i osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa (14 grudnia 1981). Podczas internowania zaangażowany w drukowanie kopert i znaczków pocztowych. Zwolniony dn. 2 lipca 1982 r.

Kolporter niezależnych wydawnictw, prasy, książek, ulotek; współzałożyciel bibliotek niezależnych wydawnictw, które mieściły się m.in. w mieszkaniu J. Krzeptowskiej. Zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele oo. Bernardynów w Zakopanem, uczestnik mszy św. za ojczyznę w Mistrzejowicach, uczestnik pogrzebu ks. J. Popiełuszki.

Od 1982 r. inwigilowany przez SB. Zatrzymany na 48 godz. i przesłuchiwany w Zakopanem i Nowym Sączu po udziale w kontrmanifestacji z okazji 1 maja 1983 r. (był jednym z jej inicjatorów). Po jego zatrzymaniu w szybkim tempie rozszedł się wśród uczestników kontrmanifestacji poradnik "Małego Konspiratora". Ukrywał w swoim domu działaczy "S". Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach z ludźmi nauki, sztuki, księżmi i działaczami "S"; od 1983 r. w strukturach RKS NSZZ "S" Małopolska, delegat na spotkania regionalnej "S".

W 1986 r. współzałożyciel, redaktor i kolporter pisma "Biuletyn Podhalański" wraz z W. Mrozem i J. Jureckim. Współpracował m.in. z J. Zacharko, W. Martyniakiem, A. i K. Fryjewiczami, B. Tarnowską i J. Gościej. Brał udział w reaktywowaniu "S" w 1989 r. Zaangażowany w tworzenie KO "S"; z ramienia KO "S" został posłem kontraktowym na Sejm X kadencji (pod koniec kadencji z UD) w l. 19891991, następnie posłem na Sejm I kadencji z listy Unii Demokratycznej (1991-1993). Był również członkiem Unii Wolności.

W l. 1997-2001 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezes oddziału zakopiańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) oraz członek Zarządu Głównego PTL; członek Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Miłośników Lwowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (1998), Medalem "Za Zasługi dla kultury w Wojsku Polskim" (2001), Orderem Gedimina (Wilno 1999), Krzyżem Komandorskim (Wilno 2003) i Honorową Nagrodą Burmistrza Miasta Zakopane (2009).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

etnograf, przewodniczący Delegatury NSZZ "S" w Zakopanem, pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 164/81, Załęże, zwolniony 03.07.1982.