Solidarność to znaczy razem

Zwaniecki Andrzej

Informacja z listy Internowani

dziennikarz pisma "Radar", członek NSZZ "S", internowany 13.05.1982 - decyzja nr 450, zwolniony 13.07.1982.