Solidarność to znaczy razem

Sieć Solidarności

Ciesielska Wiesława

Wiesława Ciesielska - działaczka Solidarności, żona Jana Ciesielskiego znanego działacza z Huty im. Lenina, członek zarządu Sieci Solidarności III kadencji.

Wiesława Ciesielska, od początku powstania NSZZ "Solidarność" wspierała powstające struktury związkowe swoją bezinteresowną pracą. Byłą członkinią NSZZ "Solidarność" PHU DOMAR w Krakowie, gdzie pracowała na stanowisku zastępcy kierownika.

Po ogłoszeniu wprowadzenia stanu wojennego w nocy 12/13 grudnia 1981 r. , była pierwszą osobą, która przybyła do Solidarności Huty im. Lenina, przekazując informacje o aresztowaniach ludzi Solidarności w Krakowie i w Nowej Hucie. W związku poszukiwaniem jej męża, znanego działacza Solidarności Huty im. Lenina i członka KRH a później podziemnych struktur RKW Małopolska, była poddana wnikliwej inwigilacji przez SB oraz licznym szykanom. M.in., SB podjęło próbę zablokowania przekazania jej kluczy do przyznanego przed 13.12.1981 r. mieszkania. Dramatyczne dla niej, były próby uprowadzenia córki Anny (lub zastraszenia), co miało skłonić jej męża do ujawnienia się.

Po przejściu Solidarności do podziemnej działalności pomagała, jako łączniczka w kontaktach, przekazywaniu informacji, poszukiwaniu lokali dla celów konspiracyjnych. Zaangażowała się także w działalność w Duszpasterstwie Hutników, które było półjawną strukturą współpracującą z Tajną Komisją Robotniczą Hutników NSZZ "Solidarność", szczególnie przy organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży osób internowanych, aresztowanych albo w inny sposób represjonowanych. Uczestniczyła w licznych, szczególnie w 1982-84 roku, demonstracjach nowohuckich, m.in. 13 października 1982 , gdy zastrzelony został Bogdan Włosik oraz 1 maja 1983 r. gdy zginął Ryszard Smagur. Uczestniczyła np. w akcjach prowadzenia nasłuchu radiowego podczas manifestacji, przy pomocy sprzętu otrzymanego z podziemia, przekazując informacje dla podziemnych struktur oraz wydawnictw. Podczas wyborów bojkotowanych przez TKK i RKW/RKS Małopolska w wyborach do rad narodowych 1984 r. oraz do sejmu w 1985 r., uczestniczyła w akcji obserwacji lokali wyborczych oraz liczenia frekwencji.

Gdy 26 kwietnia 1988 roku wybuchł w Hucie im. Lenina strajk, Wiesława Ciesielska przekazywała informacje ze strajkujących Huty, do opozycji w Warszawie, zanim uruchomiono Centrum Informacji Strajkowej przez Edwarda Nowaka i Grzegorza Surdego. Wspierała strajkujących, niezwykle aktywnie, np. uczestniczyła w pochodzie rodzin strajkujących pod hutę , uwiecznionym w znanym filmie "Wiosna Solidarności" rez. Macieja Szumowskiego. Po rozbiciu strajku przez ZOMO w nocy 4/5 maja 1988 roku zaangażowała się we wspieranie (prowadzenie sekretariatu) powstałego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność", który niemal jawnie zaczął prowadzić działalność począwszy od 17 maja 1988 roku aż do legalizacji "Solidarności". Wreszcie po ustaleniu wyborów czerwcowych 1989 roku, pracowała w Biurze Prasowym Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" oraz działała w pracach komisji wyborczej jako mąż zaufania Solidarności.

Wiesława Ciesielska jest członkiem założycielem Sieci Solidarności, od początku zajmuje się sprawami socjalnymi, pomogła ogromnej ilości osób, bezpośrednio i we współpracy z innymi.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną (2017) oraz uhonorowana Medalem "Dziękujemy za wolność" (2018).