Solidarność to znaczy razem

Sieć Solidarności

Kinaszewska Danuta

Danuta Kinaszewska - członkini Konfederacji Polski Niepodległej i Marszów Szlakiem I Kompanii Kadmowej, obecnie menedżerka, wiceprezeska Sieci Solidarności III kadencji.

Danuta Kinaszewska działalność opozycyjną rozpoczęła pod koniec roku 1982. Początkowo jest to rozprowadzanie wydawnictw "Solidarności" na terenie Technikum Chemicznego, w którym się uczyła, w Krakowie przy ul. Krupniczej 44.

W sierpniu 1983 roku po raz pierwszy wzięła udział w Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej z Krakowa do Kielc. Potem wielokrotnie uczestniczyła w Marszach (odznaczona przez Kapitułę Marszu repliką Odznaki Kadrówki. 1985). Jest również członkiem Komitetu Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego i bierze czynny udział w odbudowie zniszczonego i zaniedbanego Kopca oraz grobów Legionistów w Kwaterze na Cmentarzu Rakowickim. W roku 1984 zostaje zaprzysiężona i przyjęta przez Leszka Moczulskiego, który chwilowo przebywa na wolności, do Konfederacji Polski Niepodległej. Bierze udział w procesach działaczy " Solidarności" i KPN w całej Polsce. Bierze udział w głodówce rotacyjnej w Kościele NMP w Starym Bieżanowie w Krakowie w 1985 r.

W latach 1982-1989 uczestniczy w manifestacjach i uroczystościach niepodległościowych na terenie Nowej Huty i Krakowa. Od jesieni 1985 roku drukuje i kolportuje wraz z małżeństwem Marylą i Wiesławem Kuklą pismo Nowohuckiej Solidarności "Hutnik".

W dniu 2 maja 1986 roku, zostaje aresztowana w miejscu pracy ( POLFA ul. Mogilska 80). Jest przez trzy dni przesłuchiwana przez śledczych tzw. "specjalistów" od KPN-u. Pomimo wielogodzinnego przesłuchania, wielu gróźb, zastraszania i poniżania z ich strony, nie wydaje nikogo i po trzech dniach wychodzi na wolność.

Jest także zatrzymana, jak prawie wszyscy uczestnicy Marszu Szlakiem Kompani Kadrowej w dniu 8 sierpnia 1984 roku i skazana przez kolegium do spraw wykroczeń na karę grzywny.

Ponownie zatrzymana zostaje w czasie akcji Ruchu Wolność i Pokój (w którym też działa), 27 marca 1987 roku. Była to jedna z pierwszych manifestacji w Polsce przeciwko degradacji środowiska naturalnego w Polsce. Akcja była przeprowadzona jednocześnie w dwóch punktach: w Nowej Hucie przed główną bramą Huty im. Lenina oraz w Rynku Głównym w Krakowie. Zostaje ukarana kolegium ds. wykroczeń 28.04.1987 roku.

Wraz z innymi kolegami zbiera materiały do książki o " Ogniu"- Józefie Kurasiu, rozmawiają z jego siostrą, odwiedzają symboliczny grób w Waksmundzie i domostwo w którym mieszka siostra. Książka, która miała być wydrukowana w wydawnictwie podziemnym, jednak nigdy nie powstaje.

W roku 1989 przygotowuje i pomaga przy pierwszych demokratycznych wyborach.

Kiedy Polska odzyskuje Wolność i Niepodległość, czas zająć się własnym życiem i założyć rodzinę. Jest niezmiernie dumna, że czas i życie dał jej szansę walki o lepszą, wolną i niepodległą Polskę.

Pracę zawodową zaczęła się w 1982 roku w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa", gdzie pracowała jako technolog - laborant przez 8 lat. Następnie dostała propozycję pracy w Polskiej Akademii Nauk w dziale Paleobotaniki, gdzie przepracowała 2 lata do czasu urodzenia syna. Kolejne kilka lat pracowała w Instytucie Obróbki Skrawaniem ( dzisiejszy Instytut Nowoczesnych Technologii). Po tym doświadczeniu zawodowym wróciła do KZF "Polfa", która już wtedy nosiła nazwę "Pliva", gdzie pracowała na stanowisku kierowniczym. Kiedy firma architektoniczna męża zaczęła się prężnie rozwijać przeszła do "ARCHI-VISION Studio Architektury i Wnętrz", gdzie do dzisiaj pracuje jako menadżer i współwłaściciel firmy.

Odznaczona Medalami: "Pro Bono Poloniae" (2000), Pro Patria, Opiekun miejsca Pamięci Narodowej. Uhonorowana Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015) .

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia "Sieć Solidarności". Angażuje się w działalność społeczną i charytatywną.