Solidarność to znaczy razem

WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ

Debata oksfordzka - ROK 1989

Muzeum Krakowa, Muzeum Nowej Huty, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Stowarzyszenie Sieć Solidarności organizują 12 czerwca  2024 r. debatę oksfordzką, której tematem będzie teza: "Rok 1989 to przełom w najnowszej historii Polski".

W debacie staną naprzeciw siebie studenci reprezentujący: 
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN, którego opiekunem jest dr Marcin Gadocha
Studenckie Koło Naukowe Politologów Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UKEN, którego opiekunem jest dr Przemysław Łukasik

17 maja br. zostało przeprowadzone losowanie, w drodze którego moneta wskazała, że stroną propozycji będzie SKN IHIA UKEN, a stroną opozycji SKNP IDiSM UKEN.