Edward Nowak: Obywatelska Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy