Stanisław Handzlik: Obywatelska Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy