Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Dni bez prasy

Na wezwanie "Solidarności" w całym kraju została podjęta akcja protestacyjna w dniach 19-20 sierpnia, „Dni bez prasy”, polegająca na wstrzymaniu w całym kraju druku i kolportażu gazet codziennych. Był to protest wobec manipulowania informacjami przez władzę i uniemożliwianiu "S" przedstawiania w mediach własnych stanowisk. W Krakowie strajk zakończył się sukcesem - nie ukazało się żadne z regionalnych pism codziennych.
1981-08-28 - Na pamiątkę pierwszej rocznicy strajku w WPK w Nowym Sączu przed gmachem przedsiębiorstwa ustawiono kamień, do którego przytwierdzono płytę z napisem: W dniach 10 - 14 września 1980 r. załoga WPK podjęła strajk okupacyjny przeciwko nadużyciom władzy i o poprawę bytu załogi. Tablicę tę wmurowano na pamiątkę tamtych dni i ku przestrodze władzy. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność".