Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Kary partyjne i aresztowania za nadużycia

W związku z wynikiem kontroli NIK, przeprowadzonej z inicjatywy NSZZ "Solidarność" zawieszony w prawach został członek Komitetu Krakowskiego PZPR Stanisław Staruch (za przestępstwa celno-dewizowe), zaś Jerzy Rzeszuto został odwołany z członkostwa KK PZPR, usunięty z partii i aresztowany. Odwołany został również Stanisław Durbacz (I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego w Myślenicach) oraz Zdzisław Uberman, dyrektor OTV Kraków.