Solidarność to znaczy razem

rok 1981

KKP podpisała porozumienie z Komisją Rządową i odwołała strajk ogólnopolski

Rząd uznał, że pobicie działaczy "S" naruszyło zasadę rozwiązywania konfliktów oraz zobowiązał się do przyspieszenia prac nad ustawą o związkach zawodowych. Decyzja ta została odebrana jako ustępstwo i osłabienie pozycji "S". Zarzucano władzom związku, że zdecydowały się na ten krok pod wpływem doradców "Solidarności".