Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Kolejna tura rozmów w Nowym Sączu

Strona rządowa zagwarantowała nierepresjonowanie uczestników strajku. Dyskutowano nt. nadużyć, których wyeliminowania i ukarania winnych domagała się "S" (m.in. niegospodarności, zasad rozdawnictwa mieszkań, nadużywania stanowisk, katastrofalnego stanu służby zdrowia). Domagano się również ukarania dyrekcji NZPS w Nowym Targu, która w 1976 r. zwolniła 183 uczestników strajku w zakładzie.