Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Tarnowie wystosowała telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II

W telegramie napisano m.in.: Głęboko wstrząśnięci wiadomością o zamachu na życie Jego Świątobliwości wyrażamy żal i oburzenie, a równocześnie nadzieję, że Bóg, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, przywróci Ojcu Świętemu zdrowie i siły, tak potrzebne Polsce i całej ludzkości, potrzebne do przekazywania światu miłości, z której wypływają podstawowe idee naszego związku. Zapewniamy, że wszyscy członkowie "Solidarności" modlić się będą o zdrowie Jego Świątobliwości. Prezydium MKZ Małopolska również wystosowało telegram: Wstrząśnięci niewiarygodną wiadomością, pokornie klękając błagalnie wołamy - Ojcze nasz, który jesteś w niebie... - Gdzie kres ludzkiej niemocy, gdzie kres zaślepienia? Pozostajemy wszyscy w żarliwej modlitwie, pełni nadziei na rychły powrót jego świątobliwości do zdrowia.